Εταιρικό
Σχήμα

Γνωρίστε την
ομάδα του

Color Logo With Background

Στο irisTech συμμετέχουν τέσσερις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδυάζουν την εμπειρία τους στις  υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας, στα καινοτόμα αγροτικά μηχανήματα, μια εταιρεία γεωργικών μελετών και στην Augmenta μια από τις κορυφαίες startup στην Ελλάδα στον τομέα της Γεωργίας. Με την παρούσα σύνθεση διασφαλίζουμε ότι η ανάπτυξη των υπηρεσιών μας βασίζεται στην πλήρη κατανόηση των αναγκών των τελικών χρηστών.

logo_διαχειριστικης2
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02936)
Copyright @ 2023 AGROMET. Designed by adviser