Δράση και
υλοποίηση του έργου

Το ολοκληρωμένο σύστημα irisTECH εφαρμόστηκε ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα :

1

Δημιουργία Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για την ακριβή, αποτελεσματική και αποδοτική εκτίμηση των εδαφολογικών παραμέτρων.

2

Ανάπτυξη λογισμικού οπτικοποίησης και αποθήκευσης των δεδομένων.

3

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα βασίζεται σε τεχνολογίες cloud.

4

Ανάπτυξη υπερφασματικού συστήματος για την προσαρμογή του σε γεωργικό ελκυστήρα.

5

Κατασκευή του παρελκόμενου λιπασματοδιανομέα μεταβλητής λίπανσης.

6

Καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης του φυτού με την χρήση του υπερφασματικού αισθητήρα.

7

Επεξεργασία των δεδομένων σε μια “onboard” κάρτα γραφικών.

8

Αποστολή της πληροφορίας σε cloud.

9

Ενεργοποίηση μετρητικού μηχανισμού ποσότητας λιπάσματος από τον ελεγκτή.

10

Δημιουργία Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για την ακριβή, αποτελεσματική και αποδοτική εκτίμηση των εδαφολογικών παραμέτρων.

11

Οπτικοποίηση και άμεση εφαρμογή του λιπάσματος σε πραγματικό χρόνο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Εξοικονόμηση χρόνου (+30%)

με έλεγχο γραμμικού λιπασματοδιανομέα σε πραγματικό χρόνο

Αυξημένη ακρίβεια (+15%)

βάση της αξιοποίησης αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης

Αύξηση της ποιότητας

της ίνας του βαμβακιού λόγω μεγαλύτερης και πιο ομοιόμορφης παραγωγής

Μείωση του κόστους παραγωγής

λόγω μείωσης των εισροών

Αύξηση της χρήσης ευφυών συστημάτων (15%)

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Αύξηση της παραγωγής (15%)

λόγω ομοιόμορφης κατανομής γραμμικής λίπανσης

Οικονομική ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου

καθώς διευκολύνεται η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων

Εξοικονόμηση λιπάσματος (-20%)

βελτιώνοντας την οικονομική αποδοτικότητα των βαμβακοκαλλιεργητών.

Agrometabout
logo_διαχειριστικης2
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02936)
Copyright @ 2023 AGROMET. Designed by adviser